Samtaleterapi

Samtaleterapi

Det kan føles grænseoverskridende at opsøge en psykolog, hvis man ikke har prøvet det før. Hvordan vil det føles at skulle dele svære eller fortrolige ting med en fremmed? Hvad mon psykologen tænker om mig? Mon det overhovedet hjælper?

Det kan kræve en del tilløb at opsøge hjælp. For nogle er det helt naturligt, mens det for andre kan være en større udfordring at opsøge en psykolog. Uanset hvad så kan du med rette starte med at anerkende dig selv for at være kommet hertil. Nu er det så vores opgave at sørge for, at du oplever, at terapien er et sted, hvor der er plads til dine følelser og usikkerheder. Derfor vil vi møde dig med medmenneskelighed og forståelse, så du igennem nærvær og empati kan få mulighed for at mærke og sætte ord på alle de svære følelser.  

I vores praksis udforsker vi igennem samtale og øvelser dine tanker og følelser. Det er afgørende, at du befinder dig trygt i den terapeutiske relation, hvorfor vi hele tiden vil have fokus på, at terapien bliver tilpasset til dig. Du vil møde et fortroligt rum, hvor intet er for småt eller stort og hvor vi sammen finder den rigtige måde at arbejde med din problemstillinger. I fællesskab vil vi finde de værktøjer, der kan hjælpe dig med at blive klædt på til at håndtere din hverdag eller den akutte krise, du står i, så du kan komme igennem en svær tid.

Traumer

De mest traumatiserende hændelser i livet kan være de sværeste at tale om. Men det er også dér, hvor det er afgørende at få kvalificeret hjælp. Et traume kan være forårsaget af mange forskellige former for voldsomme hændelser. Måske har du oplevet at blive udsat for noget, der har været så overvældende, at du ikke ved, hvordan du skal komme videre. Det kunne være et seksuelt overgreb eller fysisk og psykisk vold i dit parforhold. Det kunne også være et overfald eller svært belastende arbejdsforhold, der nu gør det svært for dig at håndtere hverdagen. Uanset årsagen, så har du nu et behov for at få bearbejdet de(n) traumatiske oplevelser. Det kan terapien hjælpe med, og sammen finder vi en vej, hvor du trygt kan arbejde med de følelser, tanker og oplevelser, der fylder, så du kan vende tilbage til et liv, hvor du bedre kan rumme dig selv med traumet.

Akut krisehjælp

Kriser kan opstå pludseligt og uden varsel og vil ofte opstå af en voldsom hændelse, der slår benene væk under dig. Det kan være et uventet tab, en pårørendes selvmord, et trafikuheld eller andre situationer, hvor du oplever, at din verden pludselig vælter. I disse situationer kan det være nødvendigt at få hjælp til at blive stabiliseret, så du kan håndtere den akutte krise. Har du brug for akut krisehjælp, tilbyder vi krisesamtaler i klinikken indenfor 24 timer.

Pårørendesamtaler

At være pårørende til mennesker med funktionstab, alvorlig sygdom eller psykisk sygdom kan betyde, at det kan være svært at få rum til at passe på én selv. Det er følelsesmæssigt krævende at være pårørende, og det kan være nødvendigt at have et fortrolig rum, hvor du kan sætte ord på de svære følelser, der kan opstå i forbindelse med ansvaret og sorgen. I en pårørendesamtale får du mulighed for at skabe overskud til dig selv, så du kan rumme at være pårørende for andre i en svær situation.

Angst & Depression

Angst og depression kan snige sig ind i vores liv og blive en uønsket følgesvend, der gør hverdagen uoverskuelig og opslidende. Du har med garanti forsøgt at håndtere det selv på bedste vis. Men kampen mod angst og depression kan være svær, når du ikke har de rette strategier i hverdagen. I terapien finder vi i fællesskab de værktøjer, du skal bruge til at tage hånd om de udfordringer angsten eller depressionen giver dig.

Moderskab

Med moderskabet opstår nye tanker omkring verden, dig selv og måske også dit forhold. Det er uagtet om det er barn nr. 1, 2 eller 5, da det til tider i forældreskabet kan være svært at finde sig selv i rollen som mor. I terapien kan det give ro at sætte ord på de svære tanker og følelser, der kommer med moderskabet. Måske er det ikke helt, som du havde forestillet dig. Måske kæmper du med følelsen af at miste dig selv eller at du ikke ved, hvordan du er den bedste version af dig selv, når trætheden indtræder. Samtaler om moderskabet kan give dig plads til at trække vejret og genfinde balancen, så du kan gå hjem og være både for dig og for andre.

Hverdagens kriser

Intet er for stort eller for småt i det fortrolige rum, hvor hverdagens følelser og kriser skal have lov til at fylde. Måske oplever du en gennemgribende tristhed i livet, du ikke helt kan finde ud af hvor kommer fra. Det kan også være du føler dig ensom eller i tvivl om hvad du skal bruge dit liv på. Måske står du i et livsvalg, som er svært at håndtere alene – skal du forlade din partner, finde et nyt arbejde eller blot have rum til at mærke dig selv? Uanset hvilke følelser og tanker, der fylder for dig, kan vi i fællesskab arbejde med at finde en livsvej, der kan blive meningsfuld for dig.

Traumer

De mest traumatiserende hændelser i livet kan være de sværeste at tale om. Men det er også dér, hvor det er afgørende at få kvalificeret hjælp. Et traume kan være forårsaget af mange forskellige former for voldsomme hændelser. Måske har du oplevet at blive udsat for noget, der har været så overvældende, at du ikke ved, hvordan du skal komme videre. Det kunne være et seksuelt overgreb eller fysisk og psykisk vold i dit parforhold. Det kunne også være et overfald eller svært belastende arbejdsforhold, der nu gør det svært for dig at håndtere hverdagen. Uanset årsagen, så har du nu et behov for at få bearbejdet de(n) traumatiske oplevelser. Det kan terapien hjælpe med, og sammen finder vi en vej, hvor du trygt kan arbejde med de følelser, tanker og oplevelser, der fylder, så du kan vende tilbage til et liv, hvor du bedre kan rumme dig selv med traumet.

Akut krisehjælp

Kriser kan opstå pludseligt og uden varsel og vil ofte opstå af en voldsom hændelse, der slår benene væk under dig. Det kan være et uventet tab, en pårørendes selvmord, et trafikuheld eller andre situationer, hvor du oplever, at din verden pludselig vælter. I disse situationer kan det være nødvendigt at få hjælp til at blive stabiliseret, så du kan håndtere den akutte krise. Har du brug for akut krisehjælp, tilbyder vi krisesamtaler i klinikken indenfor 24 timer.

Pårørendesamtaler

At være pårørende til mennesker med funktionstab, alvorlig sygdom eller psykisk sygdom kan betyde, at det kan være svært at få rum til at passe på én selv. Det er følelsesmæssigt krævende at være pårørende, og det kan være nødvendigt at have et fortrolig rum, hvor du kan sætte ord på de svære følelser, der kan opstå i forbindelse med ansvaret og sorgen. I en pårørendesamtale får du mulighed for at skabe overskud til dig selv, så du kan rumme at være pårørende for andre i en svær situation.

Angst & Depression

Angst og depression kan snige sig ind i vores liv og blive en uønsket følgesvend, der gør hverdagen uoverskuelig og opslidende. Du har med garanti forsøgt at håndtere det selv på bedste vis. Men kampen mod angst og depression kan være svær, når du ikke har de rette strategier i hverdagen. I terapien finder vi i fællesskab de værktøjer, du skal bruge til at tage hånd om de udfordringer angsten eller depressionen giver dig.

Moderskab

Med moderskabet opstår nye tanker omkring verden, dig selv og måske også dit forhold. Det er uagtet om det er barn nr. 1, 2 eller 5, da det til tider i forældreskabet kan være svært at finde sig selv i rollen som mor. I terapien kan det give ro at sætte ord på de svære tanker og følelser, der kommer med moderskabet. Måske er det ikke helt, som du havde forestillet dig. Måske kæmper du med følelsen af at miste dig selv eller at du ikke ved, hvordan du er den bedste version af dig selv, når trætheden indtræder. Samtaler om moderskabet kan give dig plads til at trække vejret og genfinde balancen, så du kan gå hjem og være både for dig og for andre.

Hverdagens kriser

Intet er for stort eller for småt i det fortrolige rum, hvor hverdagens følelser og kriser skal have lov til at fylde. Måske oplever du en gennemgribende tristhed i livet, du ikke helt kan finde ud af hvor kommer fra. Det kan også være du føler dig ensom eller i tvivl om hvad du skal bruge dit liv på. Måske står du i et livsvalg, som er svært at håndtere alene – skal du forlade din partner, finde et nyt arbejde eller blot have rum til at mærke dig selv? Uanset hvilke følelser og tanker, der fylder for dig, kan vi i fællesskab arbejde med at finde en livsvej, der kan blive meningsfuld for dig.