Psykologerne

Psykologerne

Autoriseret Psykolog
Josefine Sandau Nymand

Det skete pludseligt og hurtigt, og på kort tid forsvandt et stærkt fundament i min virkelighed. Det var en tid, hvor jeg fik lov at møde sårbarheden i sin rå form. Min far gav mig muligheden for at betragte og møde sårbarheden som en styrke. Det var her, jeg lærte at bruge sårbarheden som drivkraft til at skabe forandring og det er med tiden blevet definerende for mit arbejde som psykolog.
Jeg er autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævn. Mit speciale er at genskabe trygheden og følelsen af kontrol hos mennesker, der har været udsat for voldsomme hændelser såsom seksuelle overgreb, psykisk vold og traumer fra barndommen på tværs af alle aldre. Om det er håndtering af angst, depression, stress, selvmordstanker, personlighedsforstyrrelser, pårørende til kritisk sygdom eller svære kriser i familielivet, så er mit fokus uanset problematik altid at se mennesket bag krisen.  
 
Udover min kliniske erfaring har jeg undervist på Københavns Universitet samt stået for en foredragsrække med fokus på ’Børn, unge og angst’ og arbejdet med ledelsesudvikling og supervision i Københavns Kommune. De seneste år har jeg også undervist Politiet, Forsvaret samt forskellige retsinstanser, og herunder varetaget debriefinger efter voldsomme hændelser. Krisehåndtering og beredskabspsykologi er nogle af mine spidskompetencer.
 
Privat er jeg bosat i København med min kæreste og 6 børn. Så når du vælger mig, så får du mere end en professionel terapeut. Du får en psykolog, der ser dig; en samarbejdspartner og foredragsholder, der skaber rum for refleksion og læring samt en konsulent og supervisor, der bidrager til udvikling og nye handlemuligheder. Så uanset hvad dit behov måtte være, så finder vi løsningen sammen.

Psykolog Caroline Damgård

Du er velkommen uanset, om du akut eller i længere tid har haft behov for hjælp til at forandre eller bearbejde udfordringer i dit liv. Jeg har særligt viden og erfaring inden for områder som stress, angst og traumer, og jeg har desuden arbejdet med behandling af misbrug og afhængigheder, depression, lavt selvværd, relationelle problematikker samt tilbagevendende eller diffuse følelser af fx tristhed, ensomhed, vrede og meningsløshed.

I begyndelsen af et forløb taler vi om dine behov, og på baggrund af disse finder vi sammen ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig. Det vil derfor også være dine behov, der er afgørende for, hvilke terapeutiske metoder, jeg tager afsæt i. Jeg er bl.a. inspireret af emotionsfokuseret og eksistentiel terapi samt CFT, NARM og SE. Jeg tror på, at jeg bedst kan hjælpe dig ved at være åben og nysgerrig på alle de aspekter af dine udfordringer, der dukker op og udfolder sig i vores samtaler.

Jeg har specialviden om sammenhænge mellem krop og psyke og kan derfor også finde på at spørge ind til det, du oplever i kroppen, når vi taler sammen. Dine kropslige reaktioner kan være en indgang til at forstå det, der sker inde i dig, og de kan ofte belyse dine udfordringer fra et andet perspektiv, end dine tanker kan. Både tanker, følelser og kropslige fornemmelser kan dog rumme vigtig information, og i terapien inddrager jeg som regel alle tre niveauer. 

Når du har besluttet at kontakte en psykolog, kan det være rart hurtigst muligt at vide, hvornår forløbet begynder. Lige nu har jeg højst en uges ventetid, og du kan selv booke din første tid her. Du er også velkommen til at kontakte mig på +45 93 93 01 72 
eller psykolog@carolinedamgaard.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en tid. 

Udover at arbejde som psykolog er jeg under uddannelse som kropsterapeut. Hvis du er interesseret i at vide mere om min kropsterapi eller booke tid til en elevbehandling, er du velkommen til at kontakte mig via ovenstående informationer. 

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og er forpligtet til at efterleve de etiske principper for nordiske psykologer. Jeg har tavshedspligt, og vores samtaler er fortrolige. Jeg får løbende supervision af bl.a. autoriseret psykolog, Josefine Nymand, som jeg også indgår i klinikfællesskab med.

Autoriseret Psykolog
Ida Christiansen​

Jeg har de sidste to år arbejdet som psykolog i en grønlandsk kommune. Her har jeg varetaget samtaleterapeutiske forløb samt rådgivningsforløb for individuelle og familier, der oplever forskelligartede belastninger i deres hverdag eller har været udsat for voldsomme og traumatiske hændelser. Ud over varetagelse af samtaleterapeutiske forløb og rådgivning har jeg superviseret, undervist og samarbejdet med fagprofessionelle og familier om at skabe trygge lærings- og opvækstmiljøer for børn og unge samt været med til at tilrettelægge den psykosociale indsats for børn, unge og familier ved akutopståede voldsomme hændelser. 
Ud over ovenstående er det at være pårørende til psykisk og/eller fysisk sygdom eller handicap en hjertesag for mig. Hvad end det er som forælder, søskende, barn, partner eller ven. 
 
Uagtet problematik er det helt afgørende for mig at tilpasse min tilgang og metoder til dine/jeres behov og kontekst. Vi vil i starten af et forløb derfor bruge tid på at forstå din/jeres situation og behov for derefter sammen at finde ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig/jer. Hertil vil vi løbende evaluere og justere, så forløbet fortsætter med at være tilpasset netop dig/jer. Af metodiske tilgange er jeg særligt inspireret af den mentaliseringsbaserede og systemiske forståelsesramme, og jeg tror på, at det, man sommetider har brug for for at udvikle sig, er et godt spørgsmål frem for et svar. 
 
I mig får du/I altså en psykolog, samarbejdspartner, rådgiver og/eller supervisor, der tager udgangspunkt i dig/jer først og dernæst metode som et fundament for forandring. Du/I er mere end velkommen/velkomne til at kontakte mig på tlf.+45 93 97 21 48 eller psykologidachristiansen@protonmail.com for en uforpligtende samtale, hvis du/I har spørgsmål eller ønsker at booke en tid.
 
For at sikre de bedste betingelser og den bedste kvalitet er jeg medlem af Dansk Psykolog Forening, og jeg får løbende supervision på mit arbejde.

Autoriseret Psykolog Josefine Sandau Nymand

Jeg er autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævn. Mit speciale er at genskabe trygheden og følelsen af kontrol hos mennesker, der har været udsat for voldsomme hændelser såsom seksuelle overgreb, psykisk vold og traumer fra barndommen på tværs af alle aldre. Om det er håndtering af angst, depression, stress, selvmordstanker, personlighedsforstyrrelser, pårørende til kritisk sygdom eller svære kriser i familielivet, så er mit fokus uanset problematik altid at se mennesket bag krisen.  
 
Udover min kliniske erfaring har jeg undervist på Københavns Universitet samt stået for en foredragsrække med fokus på ’Børn, unge og angst’ og arbejdet med ledelsesudvikling og supervision i Københavns Kommune. De seneste år har jeg også undervist Politiet, Forsvaret samt forskellige retsinstanser, og herunder varetaget debriefinger efter voldsomme hændelser. Krisehåndtering og beredskabspsykologi er nogle af mine spidskompetencer.
 
Privat er jeg bosat i København med min kæreste og 6 børn. Så når du vælger mig, så får du mere end en professionel terapeut. Du får en psykolog, der ser dig; en samarbejdspartner og foredragsholder, der skaber rum for refleksion og læring samt en konsulent og supervisor, der bidrager til udvikling og nye handlemuligheder. Så uanset hvad dit behov måtte være, så finder vi løsningen sammen.

Psykolog Caroline Damgård

I begyndelsen af et forløb taler vi om dine behov, og på baggrund af disse finder vi sammen ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig. Det vil derfor også være dine behov, der er afgørende for, hvilke terapeutiske metoder, jeg tager afsæt i. Jeg er bl.a. inspireret af emotionsfokuseret og eksistentiel terapi samt CFT, NARM og SE. Jeg tror på, at jeg bedst kan hjælpe dig ved at være åben og nysgerrig på alle de aspekter af dine udfordringer, der dukker op og udfolder sig i vores samtaler.

Jeg har specialviden om sammenhænge mellem krop og psyke og kan derfor også finde på at spørge ind til det, du oplever i kroppen, når vi taler sammen. Dine kropslige reaktioner kan være en indgang til at forstå det, der sker inde i dig, og de kan ofte belyse dine udfordringer fra et andet perspektiv, end dine tanker kan. Både tanker, følelser og kropslige fornemmelser kan dog rumme vigtig information, og i terapien inddrager jeg som regel alle tre niveauer. 

Når du har besluttet at kontakte en psykolog, kan det være rart hurtigst muligt at vide, hvornår forløbet begynder. Lige nu har jeg højst en uges ventetid, og du kan selv booke din første tid her. Du er også velkommen til at kontakte mig på tlf. +45 93 93 01 72 eller psykolog@carolinedamgaard.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en tid. 

Udover at arbejde som psykolog er jeg under uddannelse som kropsterapeut. Hvis du er interesseret i at vide mere om min kropsterapi eller booke tid til en elevbehandling, er du velkommen til at kontakte mig via ovenstående informationer

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og er forpligtet til at efterleve de etiske principper for nordiske psykologer. Jeg har tavshedspligt, og vores samtaler er fortrolige. Jeg får løbende supervision af bl.a. autoriseret psykolog, Josefine Nymand, som jeg også indgår i klinikfællesskab med.

Autoriseret Psykolog Ida Christiansen

Jeg har de sidste to år arbejdet som psykolog i en grønlandsk kommune. Her har jeg varetaget samtaleterapeutiske forløb samt rådgivningsforløb for individuelle og familier, der oplever forskelligartede belastninger i deres hverdag eller har været udsat for voldsomme og traumatiske hændelser. Ud over varetagelse af samtaleterapeutiske forløb og rådgivning har jeg superviseret, undervist og samarbejdet med fagprofessionelle og familier om at skabe trygge lærings- og opvækstmiljøer for børn og unge samt været med til at tilrettelægge den psykosociale indsats for børn, unge og familier ved akutopståede voldsomme hændelser. 
Ud over ovenstående er det at være pårørende til psykisk og/eller fysisk sygdom eller handicap en hjertesag for mig. Hvad end det er som forælder, søskende, barn, partner eller ven. 
 
Uagtet problematik er det helt afgørende for mig at tilpasse min tilgang og metoder til dine/jeres behov og kontekst. Vi vil i starten af et forløb derfor bruge tid på at forstå din/jeres situation og behov for derefter sammen at finde ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig/jer. Hertil vil vi løbende evaluere og justere, så forløbet fortsætter med at være tilpasset netop dig/jer. Af metodiske tilgange er jeg særligt inspireret af den mentaliseringsbaserede og systemiske forståelsesramme, og jeg tror på, at det, man sommetider har brug for for at udvikle sig, er et godt spørgsmål frem for et svar. 
 
I mig får du/I altså en psykolog, samarbejdspartner, rådgiver og/eller supervisor, der tager udgangspunkt i dig/jer først og dernæst metode som et fundament for forandring. Du/I er mere end velkommen/velkomne til at kontakte mig på tlf. +45 93 97 21 48 eller psykologidachristiansen@protonmail.com for en uforpligtende samtale, hvis du/I har spørgsmål eller ønsker at booke en tid.
 
For at sikre de bedste betingelser og den bedste kvalitet er jeg medlem af Dansk Psykolog Forening, og jeg får løbende supervision på mit arbejde.